T CLASSON BILSERVICE
EN BILVERKSTAD UTANFÖR KARLSKRONA

 0703 61 64 73